Privacy Policy

Introduksjon

Webtraffic er svært nøye med å verne om brukerens integritet. Brukere vil si de som besøker nettstedene vi samarbeider med. Vi samarbeider med to typer siter, våre samarbeidspartnere der vi viser annonser, samt nettsidene til våre annonsører. Misjonen til dette dokumentet er å tydeliggjøre hvordan vi håndterer data som er relatert til brukeren som besøker vårt nettverk. Årsaken til at Webtraffic håndterer en del data om brukeren er at vi skal kunne vise relevante og interessante annonser. På denne måten vil brukeren få en mer relevant opplevelse av hvert nettsted og annonsørene får mer effektive kampanjer. Annonsering står for en stor andel av inntektene for de aller fleste nettsteder og gjør det mulig for dem å tilby innhold uten kostnad for brukeren.

Webtraffic arbeider kontinuerlig med å få alle våre samarbeidspartnere til å informere om retningslinjer for personvern gjennom å linke til oss fra sin side. I og med at det ikke ligger i vår kontroll kan vi dog ikke garantere at det alltid gjøres. Vi har som ambisjon å være transparente med hvordan vi håndterer brukernes integritet og tar gjerne imot spørsmål og synspunkter på dette. Mail oss på info@webtraffic.no eller finn annen kontaktinfo under «kontakt oss».
Disse rettningslinjene ble sist endret 19. november 2014. Vi oppdaterer den med jevne mellomrom.

Cookies

En cookie er en tekstfil som ved oppkobling til en nettside lagres og ved senere besøk sendes fra brukerens pc eller annen brukerenhet (f. eks mobiltelefon eller tablet). Brukeren kan enkelt slå av, blokkere eller slette lagrede cookies dersom det ønskes. Det er svært vanlig at nettsteder benytter cookies fordi de ofte brukes til grunnleggende funksjoner.
Cookies brukes som verktøy bl. a. for å:

-Lagre innstillinger for hvordan nettsiden skal vises (oppløsning, språk, etc.)

-Koble på kryptering på overføring av følsom informasjon på nettet

-Muliggjøre observasjon av hvordan brukere benytter nettsiden og dermed samle underlag for hvordan nettsiden generelt kan utvikles

-Koble brukerens eksponering for reklame på nettsider til deres transaksjoner i e-handelen som underlag for beregning av avsetning til nettsiden og annonsenettverket

-Samle informasjon om brukerens adferd for å tilpasse og begrense innholdet og reklamen på besøkte nettsider. Den adferdsbaserte tilpassingen som gjøres er svært betydningsfull for brukeropplevelsen av internett. Den reklamen som brukeren eksponeres for blir typisk sett på som mer relevant. Den økede verdien av den adferdsbaserte reklamen bidrar i høy grad til at attraktive tjenester kan finansieres med reklame i stedet for avgifter.

Skille gjøres mellom førsteparts cookies og tredjeparts cookies. Førsteparts cookies settes av den spesifikke nettsiden som brukeren har gått inn på direkte f. eks ved å skrive inn tekst eller klikke på en lenke. Tredjeparts cookies kommer ofte fra annonser på den nettsiden brukeren har gått inn på. Annonsene på sin side hentes fra en ekstern nettsider. Tredjeparts cookies settes også av web analyse og trafikkmålings leverandører som nettsiden engasjerer for og la et eksternt selskap foreta og vurdere besøkende. Målingene brukes for å kunne validere nettsidens informasjon til annonsører på antall besøkende, trafikkvolum, nådde målgrupper og kampanjeresultat. Tredjeparts cookies settes og hentes normalt i overenstemmelse med det gjeldende nettstedet. Avtalen kan ta form av en kjede med gjensidig uavhengige avtaler hvor det gjeldende nettstedet ikke har en direkte avtale med den som setter eller henter cookien.

Webtraffic benytter cookies for følgende formål:

-Styre antall ganger en annonse vises for hver bruker

-For måling av kjøp og registreringer av kunders produkter eller tjenester

-Registrere surfemønster på brukere, se neste seksjon for utfyllende informasjon

Adferdsstyrt annonsering og gjenannonsering (Audience Targeting og Retargeting)

Det finnes mange teknikker for å kartlegge brukeres adferd, interesse og bevegelsesmønster for senere å kunne vise relevante annonser. Webtraffic samarbeider med eksterne leverandører og har egen teknikk for denne typen rettet annonsering. Felles for alle disse er at ingen informasjon som kan identifisere brukeren lagres av Webtraffic eller noen av våre eksterne leverandører.

For adferdsstyrt annonsering benytter Webtraffic, Audience Science som leverandør av teknikk. Deres retningslinjer for personvern finnes her; http://www.audiencescience.com/privacy
Vi bruker aldri data om en separat brukers bevegelsesmønster på nett, i stedet grupperer vi sammen brukere som har vist lignende adferd. Disse segmentene kan for eksempel bestå av sportsinteresserte , brukere interessert i hus og hjem, bilkjøpere eller lignende. Vi skaper aldri segment basert på religion, politikk, helseproblemer eller seksuell legning. Ingen segmenter er heller satt sammen for å inkludere barn.

Personinformasjon

Webtraffic håndterer kun personinformasjon ved kundebegjæring. Det relaterer seg da til og samle inn og sende videre informasjon i forbindelse med bestilling av kundens produkt eller tjenester. Hvilken informasjon som samles inn er avhengig av nettsidens krav for bestilling. I disse tilfeller ber vi om kundens medhold for å kunne håndtere personopplysninger. Webtraffic håndterer aldri disse opplysningene på annet vis enn det som er oppgitt.

Opt out

Om du vil hindre Webtraffic og våre leverandører fra å sette cookies og registrere ditt adferdsmønster kan du gå til denne siden: http://www.audiencescience.com/privacy. Her velger du alternativet “Opt-out” under Europe.

Hvis kunden ønsker å gi mulighet for opt-out fra for eksempel re-targeting (eller annet som leveres fra AppNexus) kan de linke til denne siden:
http://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices